logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2020/3, K.2020/3, 21/05/2020, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

Esas Sayısı:2020/3 (Değişik İşler)

Karar Sayısı:2020/3

Karar Tarihi:21/5/2020

R.G. Tarih – Sayı:5/6/2020 – 31146

 

KARAR

Cumhuriyet Halk Partisince, Anayasa Mahkemesine sunulan 30/4/2020 tarihli dilekçede, yaşanmakta olan salgın nedeniyle il ve ilçe başkanlıklarının 2019 yılı kesin hesaplarının süresinde Genel Merkeze teslim edilemeyeceği öngörüsünde bulunularak Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunulması zorunlu olan parti kesin hesabının teslim süresinin 2020 yılı için Eylül ayının son iş günü olarak belirlenmesi talep edilmiştir.

22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 73. maddesinin üçüncü fıkrası, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere il örgütleri tarafından Nisan ayı sonuna kadar hazırlanan kesin hesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanacağını ve birleştirileceğini hükme bağlamış; 74. maddesinin ikinci fıkrası da bu şekilde karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesabın parti genel başkanınca Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığına verilmesi zorunluluğunu öngörmüştür.

Siyasi partilerin 2820 sayılı Kanun’un 74. maddesi gereğince Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunacakları birleştirilmiş kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatı kesin hesaplarının hazırlık süreci, toplantı, defter ve belge düzenleme ile koordinasyon faaliyetinin gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda söz konusu faaliyetlerin icrasının salgın nedeniyle zamanında yerine getirilememesinde mücbir sebep bulunup bulunmadığının Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesi mümkün olmakla birlikte, yürürlükte bulunan bir kanun hükmünün uygulanmamasına veya kanunda belirtilen tarih dışında bir tarihin esas alınmasına imkân bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisinin Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine sunulması zorunlu olan parti kesin hesabı teslim süresinin 2020 yılı için Eylül ayının son iş günü olarak belirlenmesi talebinin REDDİNE 21/5/2020 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili

Kadir ÖZKAYA

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

 

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

 

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Recai AKYEL

 

 

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2020/3
Esas No 2020/3
Karar Tarihi 21/05/2020
Künye (AYM, E.2020/3, K.2020/3, 21/05/2020, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) -
Karar Türü Değişik İş Kararları
Davacı - Davalı Yok - Cumhuriyet  Halk Partisi
Üyeler Zühtü ARSLAN
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Serdar ÖZGÜLDÜR
Burhan ÜSTÜN
Engin YILDIRIM
Hicabi DURSUN
Celal Mümtaz AKINCI
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Rıdvan GÜLEÇ
Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Yıldız SEFERİNOĞLU
Selahaddin MENTEŞ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi