logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2017/5, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.2018/25, 04/01/2018, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2017/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı:2018/25

Karar Tarihi:4.1.2018

R.G.Tarih - Sayısı:22.3.2018-30368

 

I. MALİ DENETİMİN KONUSU

Gönül Birliği Yeşiller Partisi 2016 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II. İLK İNCELEME

1. Gönül Birliği Yeşiller Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2016 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanıp Raportör Sadettin CEYHAN tarafından heyete sunulan ilk inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2. Gönül Birliği Yeşiller Partisi dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti için 1.9.2015 tarihli ve 6814 sayılı dilekçe ile Anayasa Mahkemesine başvurmuş, Anayasa Mahkemesi 16.3.2016 tarihli ve E.2015/10 (Değişik İşler), K.2016/5 sayılı kararıyla kuruluş amacının gerçekleşmesi olanaksız hale geldiğinden dolayı Partinin hukuki varlığının sona erdiğine karar vermiştir.

3. Parti, dağılma halinin tespiti talebiyle Anayasa Mahkemesine sunmuş olduğu dilekçesinde tüm üyelerinin istifa ettiği ve yürütülen siyasi bir faaliyet bulunmadığını ileri sürmüştür. Yapılan değerlendirmede, yıl içerisinde hiçbir siyasi faaliyetin yapılmadığı ve buna bağlı olarak gelir ve giderinin de gerçekleşmediği anlaşıldığından Partinin 2016 yılı kesin hesabının incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

III. SONUÇ

Gönül Birliği Yeşiller Partisinin 2016 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Dağılma hali ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti yapılan Partinin 2016 yılı hesabının incelenmesine yer olmadığına, 4.1.2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Burhan ÜSTÜN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2018/25
Esas No 2017/5
Karar Tarihi 04/01/2018
Künye (AYM, E.2017/5, K.2018/25, 04/01/2018, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Hesabın incelenmesine yer olmadığına
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Gönül Birliği Yeşiller Partisi
Resmi Gazete 22/03/2018 - 30368
Üyeler Zühtü ARSLAN
Burhan ÜSTÜN
Engin YILDIRIM
Serdar ÖZGÜLDÜR
Serruh KALELİ
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Recep KÖMÜRCÜ
Nuri NECİPOĞLU
Hicabi DURSUN
Celal Mümtaz AKINCI
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Rıdvan GÜLEÇ
Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Raportör Sadettin CEYHAN

T.C. Anayasa Mahkemesi