logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2017/8, K.2017/7, 15/11/2017, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2017/8 (Değişik İşler)

Karar Sayısı:2017/7

Karar Tarihi:15. 11.2017

R.G. Tarih – Sayı:Tebliğ edildi

 

TALEPTE BULUNAN: Afyonkarahisar 1. Sulh Hukuk Mahkemesi

TALEBİN KONUSU: 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 121. maddesine dayanılarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 87. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarını süresinde yapmadıkları gerekçesiyle Doğruyol Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Teşkilatı ile Çobanlar İlçe Teşkilatının kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebidir.

I. TALEPLERİN GEREKÇESİ

Çobanlar Kaymakamlığı tarafından Doğruyol Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Teşkilatı ile Çobanlar İlçe Teşkilatının kendiliğinden dağılma hâlinin tespiti talebiyle açılan davada Afyonkarahisar 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Mahkemenin yargı yolu nedeniyle görevsizliğine, karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar vermiş; Çobanlar Kaymakamlığının talebi üzerine de dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle açılan davaya ilişkin dosyaları Anayasa Mahkemesine göndermiştir.

III. İNCELEME

1. Başvuruda, genel kurul toplantılarını süresinde yapmamaları nedeniyle Doğruyol Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Teşkilatı ile Çobanlar İlçe Teşkilatının kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir.

2. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 121. maddesinin birinci fıkrasında, “Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partiler hakkında da uygulanır.” denilmektedir.

3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 87. maddesinde, kuruluş amacının gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi, ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organlarının oluşturulmamış olması, tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi, olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması gibi durumlar derneğin kendiliğinden sona ermesi nedeni olarak sayılmakta ve her ilgilinin derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebileceği kayıt altına alınmaktadır.

4. Anayasa Mahkemesinin 16.3.2016 tarihli ve E.2015/2, K.2016/4 (Değişik İşler) sayılı kararında siyasi partilerin dağılma durumunun tespiti talebiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilecek olanlara ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında 4721 sayılı Kanun’un 87. maddesinde bahsedilen ilgililerden siyasi partilerin hukuki ve mali sorumluluk sahibi yasal temsilcileri ile siyasi partilerin kapatılması davasını açmak ve sicil dosyalarını tutmakla görevli olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının anlaşılması gerektiğini belirtmiştir.

5. Buna göre Afyonkarahisar 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin ve Çobanlar Kaymakamlığının bir siyasi partinin il ve ilçe teşkilatının dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitini talep etme yetkileri bulunmamaktadır.

6. Açıklanan nedenlerle Doğruyol Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Teşkilatı ile Çobanlar İlçe Teşkilatının dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti talebinin başvuranın yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.

IV. HÜKÜM

Doğruyol Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Teşkilatı ile Çobanlar İlçe Teşkilatının kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti talebinin başvuranın yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 15.11.2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Burhan ÜSTÜN

Başkanvekili

Engin YILDIRIM

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Serruh KALELİ

Üye

 Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

 

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

 

 Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

 

Üye

Recai AKYEL

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2017/7
Esas No 2017/8
Karar Tarihi 15/11/2017
Künye (AYM, E.2017/8, K.2017/7, 15/11/2017, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasi partinin dağılmış sayılmasının reddine
Karar Türü Değişik İş Kararları
Davacı - Davalı Afyonkarahisar 1. Sulh Hukuk Mahkemesi - Doğru Yol Partisi
Üyeler Zühtü ARSLAN
Burhan ÜSTÜN
Engin YILDIRIM
Serdar ÖZGÜLDÜR
Serruh KALELİ
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Nuri NECİPOĞLU
Hicabi DURSUN
Celal Mümtaz AKINCI
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Rıdvan GÜLEÇ
Recai AKYEL
Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi