logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler

(AYM, E.2014/11, K.2015/49, 01/07/2015, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2014/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı:2015/49

Karar Tarihi:1.7.2015

R.G. Tarih-Sayı:13.11.2015-29531

 

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Yüce Diriliş Partisi 2013 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Celal Mümtaz AKINCI, Hicabi Dursun, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN, M. Emin KUZ ve Hasan Tahsin GÖKCAN’ın katılımlarıyla 17.12.2014 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında;

2. Yüce Diriliş Partisinin 2013 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

1-                 Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2-                 Esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

3. Yüce Diriliş Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2013 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Sadettin CEYHAN tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

4. Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2013 yılı gelirlerinin 46.430,00 TL, giderler toplamının 39.120,78 TL, gelecek yıla devreden nakit tutarının 43.283,25 TL olduğu anlaşılmaktadır.

5. Partinin 2013 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle 2013 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

6. Partinin Genel Merkez gelirleri toplamı 26.500,00 TL olup, bunun 2.000,00 TL’si aidatlardan, 24.500,00 TL’si ise bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

7. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

8. Partinin 2013 yılında il örgütlerine ilişkin gelirleri toplamı 19.930,00 TL olup, bunun 1.450,00 TL’si üye giriş aidatından, 3.680,00 TL’si üye yıllık aidatından, 14.800,00 TL’si ise bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

9. Parti İl Örgütlerinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

10. Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 16.847,79 TL olup, bunun 120,75 TL’si basılı kağıt, kırtasiye ve büro giderlerinden, 11.350,00 TL’si kira giderlerinden, 2.472,04 TL’si ısıtma, aydınlatma, su ve temizlik giderlerinden, 2.905,00 TL’si vergi, resim, harç, noter ve sigorta giderlerinden oluşmaktadır.

11. Gelecek yıla devreden nakit tutarı ise 39.637,58TL’dir.

12. Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

13. Partinin 2013 Yılında il örgütlerine ilişkin giderleri toplamı 22.272,99 TL olup, bunun 1.406,75 TL’si haberleşme giderlerinden, 15.450,00 TL’si kira giderlerinden, 2.862,14 TL’si ısıtma, aydınlatma, su ve temizlik giderlerinden, 2.554,10 TL’si vergi, resim, harç, noter ve sigorta giderlerinden oluşmaktadır.

14. Gelecek yıla devreden nakit tutarı ise 3.645,67 TL’dir.

15. Parti İl Örgütlerinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

17. Partinin 2013 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, partinin 2013 yılında herhangi bir taşınmaz ile değeri 100,00 TL’yi aşan taşınır, menkul kıymet ve hak ediniminde bulunmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Yüce Diriliş Partisinin 2013 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2013 yılı kesin hesabında gösterilen 46.430,00 TL gelir ve 39.120,78 TL giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 1.7.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Burhan ÜSTÜN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

 Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

 Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

Üye

Kadir ÖZKAYA

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2015/49
Esas No 2014/11
Karar Tarihi 01/07/2015
Künye (AYM, E.2014/11, K.2015/49, 01/07/2015, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Siyasî Partiler Kanunu'na uygun olduğuna
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Yüce Diriliş Partisi
Resmi Gazete 13/11/2015 - 29531
Üyeler Zühtü ARSLAN
Burhan ÜSTÜN
Serdar ÖZGÜLDÜR
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Recep KÖMÜRCÜ
Engin YILDIRIM
Nuri NECİPOĞLU
Hicabi DURSUN
Celal Mümtaz AKINCI
Erdal TERCAN
Muammer TOPAL
M. Emin KUZ
Hasan Tahsin GÖKCAN
Kadir ÖZKAYA
Rıdvan GÜLEÇ
Raportör Sadettin CEYHAN

T.C. Anayasa Mahkemesi