logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2007/39, K.2009/8, 10/02/2009, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2007/39 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:2009/8

Karar Günü:10.2.2009

R.G. Tarih-Sayı:R.G.'de yayımlanmamıştır.

 

Son Çağrı Partisi'nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti'nin dağılma hali Anayasa Mahkemesi'nce tesbit edildiğinden ve hesabın verilme imkanı kalmadığından, dosyanın işlemden kaldırılmasına, 10.2.2009 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

 

Üye

Şevket APALAK

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2009/8
Esas No 2007/39
Karar Tarihi 10/02/2009
Künye (AYM, E.2007/39, K.2009/8, 10/02/2009, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Dosyanın işlemden kaldırılmasına
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Sosyal Demokrat Parti
Üyeler Haşim KILIÇ
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Sacit ADALI
Fulya KANTARCIOĞLU
Ahmet AKYALÇIN
Mehmet ERTEN
Mustafa YILDIRIM
A. Necmi ÖZLER
Serdar ÖZGÜLDÜR
Şevket APALAK
Zehra Ayla PERKTAŞ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi