logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2002/19, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.2008/56, 12/02/2008, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2002/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:2008/56

Karar Günü:12.2.2008

R.G. Tarih-Sayı:R.G.'de yayımlanmamıştır.

 

Demokrat Türkiye Partisi'nin 2001 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti'nin 29.12.2007 tarihinde feshine karar verilerek, malvarlığının Hazine'ye geçmesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına, 12.2.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2008/56
Esas No 2002/19
Karar Tarihi 12/02/2008
Künye (AYM, E.2002/19, K.2008/56, 12/02/2008, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Dosyanın işlemden kaldırılmasına
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Demokrat Türkiye Partisi 
Üyeler Haşim KILIÇ
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Sacit ADALI
Fulya KANTARCIOĞLU
Ahmet AKYALÇIN
Mehmet ERTEN
A. Necmi ÖZLER
Serdar ÖZGÜLDÜR
Şevket APALAK
Serruh KALELİ
Zehra Ayla PERKTAŞ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi