logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2000/32, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.2006/52, 09/06/2006, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2000/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:2006/52

Karar Günü:9/6/2006

R.G. Tarih-Sayı:Tebliğ edildi.

 

Büyük Adalet Partisi'nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Büyük Adalet Partisi'nin 2820 sayılı Kanun'un 104. maddesine aykırı olarak Anayasa Mahkemesi'nce istenen belgeleri bu yöndeki ihtar kararının tebliği tarihinden itibaren altı aydan fazla süre geçmesine karşın vermediğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesine,

2- İstenen belgeleri vermeyen Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Yasa'nın 111. maddesi gereğince işlem yapılabilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,

3- Fiili imkansızlık nedeniyle dosyanın esasının kapatılarak işlemden kaldırılmasına,

9.6.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Tülay TUĞCU

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2006/52
Esas No 2000/32
Karar Tarihi 09/06/2006
Künye (AYM, E.2000/32, K.2006/52, 09/06/2006, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Dosyanın işlemden kaldırılmasına
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Büyük Adalet Partisi
Üyeler Tülay TUĞCU
Haşim KILIÇ
Fulya KANTARCIOĞLU
Ahmet AKYALÇIN
Mehmet ERTEN
Mustafa YILDIRIM
A. Necmi ÖZLER
Serdar ÖZGÜLDÜR
Şevket APALAK
Serruh KALELİ
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi