logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2000/34, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.2001/4, 17/05/2001, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:2000/34 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:2001/4

Karar Günü:17.5.2001

R.G. Tarih-Sayı:R.G.'de yayımlanmamıştır.

 

Adalet Partisi'nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Genel Merkez dışında teşkilatının bulunmaması nedeniyle Parti'nin gelir ve giderinin olmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

2- 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası'nın ilgi hükümlerine göre değerlendirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına, 17.5.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 Başkan

Mustafa BUMİN

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

 

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

 

 Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 2001/4
Esas No 2000/34
Karar Tarihi 17/05/2001
Künye (AYM, E.2000/34, K.2001/4, 17/05/2001, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Dosyanın işlemden kaldırılmasına
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Adalet Partisi
Üyeler Mustafa BUMİN
Samia AKBULUT
Sacit ADALI
Ali HÜNER
Fulya KANTARCIOĞLU
Aysel PEKİNER
Mahir Can ILICAK
Rüştü SÖNMEZ
Ertuğrul ERSOY
Tülay TUĞCU
Ahmet AKYALÇIN
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi