logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1999/29, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.1999/42, 16/11/1999, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:1999/29 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:1999/42

Karar Günü:16.11.1999

R.G. Tarih-Sayı:R.G.'de yayımlanmamıştır.

 

Adalet Partisi 1998 yılı kesinhesabına ilişkin 22.9.1999 günlü yazının incelenmesinden;

Parti'nin Genel Merkez'i dışında örgütünün olmadığı ve gelir, giderinin de bulunmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına, 16.11.1999 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 Başkan

Ahmet Necdet SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

 

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

 

Üye

Mustafa YAKUPOĞLU

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Aysel PEKİNER

 

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 1999/42
Esas No 1999/29
Karar Tarihi 16/11/1999
Künye (AYM, E.1999/29, K.1999/42, 16/11/1999, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Dosyanın işlemden kaldırılmasına
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Adalet Partisi
Üyeler Ahmet Necdet SEZER
Haşim KILIÇ
Yalçın ACARGÜN
Mustafa BUMİN
Sacit ADALI
Ali HÜNER
Mustafa YAKUPOĞLU
Fulya KANTARCIOĞLU
Aysel PEKİNER
Mahir Can ILICAK
Rüştü SÖNMEZ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi