logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1992/13, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.1998/71, 23/12/1998, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:1992/13 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:1998/71

Karar Günü:23.12.1998

R.G. Tarih-Sayı:R.G.'de yayımlanmamıştır.

 

Anayasa Mahkemesi'nin 19.7.1995 günlü, Esas: 1993/4 (Siyasî Parti Kapatma), Karar: 1995/1 sayılı kararıyla kapatılmasına ve tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verilen Sosyalist Birlik Partisi'nin 1991 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 107. maddesi açıklığı ve dosyanın durumu gözetilerek işlemden kaldırılmasına, 23.12.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Haşim KILIÇ

 

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 1998/71
Esas No 1992/13
Karar Tarihi 23/12/1998
Künye (AYM, E.1992/13, K.1998/71, 23/12/1998, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Dosyanın işlemden kaldırılmasına
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Sosyalist Birlik Partisi
Üyeler Ahmet Necdet SEZER
Güven DİNÇER
Haşim KILIÇ
Yalçın ACARGÜN
Mustafa BUMİN
Sacit ADALI
Ali HÜNER
Lütfi Fikret TUNCEL
Fulya KANTARCIOĞLU
Mahir Can ILICAK
Rüştü SÖNMEZ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi