logo
Siyasi Parti Kapatma, İhtar , Mali Denetim ve Değişik İşler Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1998/31, (Siyasi Parti Mali Denetimi) K.1998/42, 20/07/1998, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı:1998/31 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı:1998/42

Karar Günü:20.7.1998

R.G. Tarih-Sayı:R.G.'de yayımlanmamıştır.

 

Büyük Türkiye Partisi'nin 1997 yılına ait dosyanın incelenmesi sonucunda;

Büyük Türkiye Partisi'nin 1997 yılında gelir ve giderinin olmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına 20.7.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Samia AKBULUT

 

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

 

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

LütfiF. TUNCEL

 

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Karar No 1998/42
Esas No 1998/31
Karar Tarihi 20/07/1998
Künye (AYM, E.1998/31, K.1998/42, 20/07/1998, § …)    
Karar Türü (Dosya Sonucu) Dosyanın işlemden kaldırılmasına
Karar Türü Siyasi Parti Mali Denetim
Davacı - Davalı Yok - Büyük Türkiye Partisi
Üyeler Ahmet Necdet SEZER
Güven DİNÇER
Samia AKBULUT
Haşim KILIÇ
Yalçın ACARGÜN
Mustafa BUMİN
Sacit ADALI
Ali HÜNER
Lütfi Fikret TUNCEL
Mahir Can ILICAK
Rüştü SÖNMEZ
Raportör Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi